Belgia

belgiaZ czym się kojarzy Belgia?

Belgia to kraj słynący z najsłynniejszych szlifierni diamentów (w Antwerpii). Chlubą Belgii są ponadto smakowite pralinki, wspaniałe dywany i koronki oraz fakt, iż właśnie tu narodził się komiks. Także tutaj na początku wieku wymyślono frytki.

Charakterystycznym symbolem stolicy Belgii – Brukseli – jest Manneken Pis – figurka siusiającego chłopca. Według zwyczaju, oficjalni goście stolicy przywożą małemu naguskowi ubranka. Ma ich już ponad 600, ale wcale nie zamierza z nich skorzystać.

Belgia jest krajem podzielonym na część flamandzką i walońską, dlatego też Belgowie w różnych regionach kraju mówią w różnych językach. Na północy najczęściej po niderlandzku i flamandzku, a na południu po francusku. W brukselskim metrze rozbrzmiewa tylko muzyka instrumentalna, a to dlatego, aby nie dyskryminować żadnej z grup narodowościowych. Przeważająca część Belgów mówi płynnie po angielsku lub francusku.

Kto może wyjechać?

Na program Au Pair do Belgii możesz wyjechać jeśli:
– jesteś w wieku 18 – 22 lat i 8 miesięcy,
– posiadasz praktykę przy opiece nad dziećmi,
– ukończyłaś szkołę średnią,
– posługujesz się przynajmniej w średnim stopniu językiem angielskim, francuskim lub niemieckim,
– jesteś zdrowa,
– dysponujesz czasem od 3 do 24 miesięcy,
– nie byłaś/-łeś karana/-y.

Co otrzymuje Au Pair?

– ciepłe przyjęcie jako nowego członka rodziny,
– własny, umeblowany pokój oraz wyżywienie podczas okresu pobytu,
– kieszonkowe w wysokości minimum 205 Euro miesięcznie (za 30 godzin zajmowania się dziećmi w tygodniu),
– przynajmniej dwa wolne dni w tygodniu,
– co najmniej dwa wolne wieczory tygodniowo,
– możliwość uczestniczenia w kursie języka angielskiego lub francuskiego,
– pomoc w znalezieniu najodpowiedniejszego kursu,
– 1 tydzień płatnego urlopu po 6 miesiącach pracy i 2 tygodnie po 12 miesiącach pracy jako Au Pair,
– przynajmniej raz w miesiącu wolny cały weekend (od piątku wieczorem do poniedziałku rano),
– całodobowa opieka lokalnego biura Au Pair za granicą,
– ubezpieczenie.

Obowiązki Au Pair:

– opieka nad dziećmi przez około 30 godzin tygodniowo (pomoc we wstawaniu, jedzeniu, odrabianiu lekcji, odbieranie ze szkoły, zorganizowanie czasu wolnego),
– udział w drobnych pracach domowych, np. wspólne przygotowywanie posiłków,
– szanowanie i przestrzeganie zasad, zwyczajów, oraz tego czego rodzice nauczyli swoje pociechy; w żadnym przypadku nie uderzenia dziecka lub bycia agresywną wobec dzieci, nie zostawianie ich bez opieki,
– uzgadnianie z Rodzicami form wychowania dzieci, szczególnie karania i nagradzania),
– pełnienie raz lub dwa razy w tygodniu czynności Babysitting,

Dokumenty:

– aplikacja
– referencje opieki nad dziećmi x 2
– opinia o kandydacie
– świadectwo zdrowia wydane przez lekarza Ambasady Belgijskiej
– skrócony odpis aktu urodzenia tłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język francuski
– 4 zdjęcia paszportowe
– album fotograficzny
– list Au Pair do Rodziny Goszczącej
– kserokopia strony paszportu z danymi personalnymi (+ prosimy o dostarczenie paszportu do zeskanowania w biurze)
– kserokopia prawa jazdy (jeśli posiadasz) (+ prosimy o wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego oraz dostarczenie międzynarodowego prawa jazdy do zeskanowania w biurze)
– zaświadczenie o niekaralności
– 2 zdjęcia paszportowe