Irlandia

irlandiaZ czym się kojarzy Irlandia ?

Irlandia nazywana jest niekiedy Zieloną Wyspą, z powodu mglistego, dżdżystego i wilgotnego, ale raczej łagodnego klimatu, powodującego, że większość wybrzeży tego kraju to rozległe pastwiska, zielone niemal przez cały rok.

O muzyce i angielskiej gramatyce czytaj też na www.gofabet.com.pl.

Jej mieszkańcy są weseli, przyjaźni i skłonni do żartów oraz zabawy, najczęściej oczywiście we wszechobecnych pubach, uważanych tu niemal za świętość. Mało kto jest skłonny pozbawić się przyjemności spędzenia razem z całą rodziną wolnego czasu właśnie w pubie, śpiewając w ciągle żywym języku „gaelic”, słuchając wspaniałej celtyckiej muzyki i tańcząc podczas organizowanych od dziesiątków wieków „ceili”.

Nic też dziwnego, że z kraju o tak silnych tradycjach i ciepłym usposobieniu mieszkańców pochodzą tak wspaniali muzycy jak: Shinead O`Connor, Chris de Burgh, czy też pisarze: James Joyce, Jonnatan Swift, Oskar Wilde.

Kto może wyjechać?

Na program Au Pair do Irlandii możesz wyjechać jeśli:
– jesteś w wieku 18 – 29 lat,
– posiadasz praktykę przy opiece nad dziećmi,
– ukończyłaś szkołę średnią,
– posługujesz się przynajmniej w średnim stopniu językiem angielskim,
– jesteś zdrowa,
– dysponujesz czasem od 3 do 24 miesięcy,
– nie byłaś/-łeś karana/-y.

Co otrzymuje Au Pair?

– ciepłe przyjęcie jako nowego członka rodziny,
– własny, umeblowany pokój oraz wyżywienie podczas okresu pobytu,
– kieszonkowe w wysokości minimum 300 Euro miesięcznie (za 25 godzin zajmowania się dziećmi w tygodniu),
– przynajmniej dwa wolne dni w tygodniu,
– co najmniej dwa wolne wieczory tygodniowo,
– możliwość uczestniczenia w kursie języka angielskiego,
– pomoc w znalezieniu najodpowiedniejszego kursu,
– 1 tydzień płatnego urlopu po 6 miesiącach pracy i 2 tygodnie po 12 miesiącach pracy jako Au Pair,
– przynajmniej raz w miesiącu wolny cały weekend (od piątku wieczorem do poniedziałku rano),
– całodobowa opieka lokalnego biura Au Pair za granicą,
– ubezpieczenie.

Obowiązki Au Pair:

– opieka nad dziećmi przez około 25 godzin tygodniowo (pomoc we wstawaniu, jedzeniu, odrabianiu lekcji, odbieranie ze szkoły, zorganizowanie czasu wolnego),
– udział w drobnych pracach domowych, np. wspólne przygotowywanie posiłków,
– szanowanie i przestrzeganie zasad, zwyczajów, oraz tego czego rodzice nauczyli swoje pociechy; w żadnym przypadku nie uderzenia dziecka lub bycia agresywną wobec dzieci, nie zostawianie ich bez opieki,
– uzgadnianie z Rodzicami form wychowania dzieci, szczególnie karania i nagradzania),
– pełnienie raz lub dwa razy w tygodniu czynności Babysitting,

Dokumenty:

– aplikacja
– referencje opieki nad dziećmi x 2
– opinia o kandydacie
– świadectwo zdrowia
– album fotograficzny
– list Au Pair do Rodziny Goszczącej
– kserokopia strony paszportu z danymi personalnymi (+ prosimy o dostarczenie paszportu do zeskanowania w biurze)
– kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu (+prosimy o dostarczenie świadectwa lub dyplomu do zeskanowania w biurze)
– kserokopia prawa jazdy (jeśli posiadasz) (+ prosimy o wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego oraz dostarczenie międzynarodowego prawa jazdy do zeskanowania w biurze)
– zaświadczenie o niekaralności
– 2 zdjęcia paszportowe