Hiszpania

hiszpaniaZ czym się kojarzy Hiszpania ?

Płomienne flamenco, corrida, słońce – to niewątpliwie cechy rozpoznawcze Hiszpanii. Jednakże dopełnieniem tej kompozycji są ciężkie mury historycznych budowli, wizjonerska architektura Barcelony oraz nowoczesna sieć autostrad.

Mieszkańcy tego kraju są bardzo żywiołowi, uwielbiają zabawę oraz zasłużony odpoczynek, czyli sjestę. Poza tym są narodem pobożnym, ale też pełnym temperamentu, o czym świadczy chociażby fakt, iż każde słowo popierają gestem.

Nic dziwnego, że właśnie stąd pochodzi wspaniały, ale też i ekscentryczny Salvador Dali, Pablo Picasso. Tu również ojczyzna Pedro Almadovara, Antonio Banderasa; tu tworzył też Miguel de Cervantes – twórca „Don Kichota”.

Kto może wyjechać?

Na program Au Pair do Hiszpanii możesz wyjechać jeśli:
– jesteś w wieku 18 – 25 lat i 10 miesięcy,
– posiadasz praktykę przy opiece nad dziećmi,
– ukończyłaś szkołę średnią,
– posługujesz się w przynajmniej średnim stopniu językiem hiszpańskim lub angielskim lub też niemieckim,
– jesteś zdrowa,
– dysponujesz czasem od 3 do 24 miesięcy,
– nie byłaś/-łeś karana/-y.

Co otrzymuje Au Pair?

– ciepłe przyjęcie jako nowego członka rodziny,
– własny, umeblowany pokój oraz wyżywienie podczas okresu pobytu,
– kieszonkowe w wysokości minimum 250 Euro miesięcznie (za 30 godzin zajmowania się dziećmi w tygodniu),
– przynajmniej dwa wolne dni w tygodniu,
– co najmniej dwa wolne wieczory tygodniowo,
– możliwość uczestniczenia w kursie języka hiszpańskiego, angielskiego lub niemieckiego,
– pomoc w znalezieniu najodpowiedniejszego kursu,
– 1 tydzień płatnego urlopu po 6 miesiącach pracy i 2 tygodnie po 12 miesiącach pracy jako Au Pair,
– przynajmniej raz w miesiącu wolny cały weekend (od piątku wieczorem do poniedziałku rano),
– całodobowa opieka lokalnego biura Au Pair za granicą,
– ubezpieczenie.

Obowiązki Au Pair:

– opieka nad dziećmi przez około 30 godzin tygodniowo (pomoc we wstawaniu, jedzeniu, odrabianiu lekcji, odbieranie ze szkoły, zorganizowanie czasu wolnego),
– udział w drobnych pracach domowych, np. wspólne przygotowywanie posiłków,
– szanowanie i przestrzeganie zasad, zwyczajów, oraz tego czego rodzice nauczyli swoje pociechy; w żadnym przypadku nie uderzenia dziecka lub bycia agresywną wobec dzieci, nie zostawianie ich bez opieki,
– uzgadnianie z Rodzicami form wychowania dzieci, szczególnie karania i nagradzania),
– pełnienie raz lub dwa razy w tygodniu czynności Babysitting,

Dokumenty:

– aplikacja
– referencje opieki nad dziećmi x 2
– opinia o kandydacie
– świadectwo zdrowia
– album fotograficzny
– list Au Pair do Rodziny Goszczącej
– kserokopia strony paszportu z danymi personalnymi (+ prosimy o dostarczenie paszportu do zeskanowania w biurze)
– kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu (+prosimy o dostarczenie świadectwa lub dyplomu do zeskanowania w biurze)
– kserokopia prawa jazdy (jeśli posiadasz) (+ prosimy o wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego oraz dostarczenie międzynarodowego prawa jazdy do zeskanowania w biurze)
– zaświadczenie o niekaralności
– 2 zdjęcia paszportowe