Niemcy

Z czym się kojarzą Niemcy ?

OktoberfestNiemcy to niewątpliwie kraj słynący z zamiłowania swoich mieszkańców do porządku i … piwa oraz golonkiJ Rodowici Niemcy są wzorowymi obywatelami, o czym świadczą zadbane domy, ogródki, balkony, ulice, nie tylko w małych miejscowościach. To naród pracowitym i gospodarny, dlatego też i bogaty.

Nie można zaprzeczyć, że są poza tym potęgą kulturalną. Któż mógłby podważyć istotę wynalazku Gutenberga, kompozycji Bacha, Beethovena, dzieł literackich Goethego.

Jednakże Niemcy są też narodem, który uwielbia się bawić. Ulubioną formą rozrywki są ludowe festyny, parady i inne imprezy masowe, a chyba najsłynniejszym jest Oktoberfest – czyli trwające dwa tygodnie dożynki chmielowe.

Kto może wyjechać?

Na program Au Pair do Niemiec możesz wyjechać jeśli:
– jesteś w wieku 18 – 24 lat i 10 miesięcy,
– posiadasz praktykę przy opiece nad dziećmi,
– ukończyłaś szkołę średnią,
– posługujesz się przynajmniej w średnim stopniu językiem niemieckim lub angielskim i znasz podstawy niemieckiego,
– jesteś zdrowa,
– dysponujesz czasem od 6 do 24 miesięcy,
– nie byłaś/-łeś karana/-y.

Co otrzymuje Au Pair?

– ciepłe przyjęcie jako nowego członka rodziny,
– własny, umeblowany pokój oraz wyżywienie podczas okresu pobytu,
– kieszonkowe w wysokości minimum 205 Euro miesięcznie (za 30 godzin zajmowania się dziećmi w tygodniu),
– przynajmniej dwa wolne dni w tygodniu,
– co najmniej dwa wolne wieczory tygodniowo,
– możliwość uczestniczenia w kursie języka niemieckiego,
– pomoc w znalezieniu najodpowiedniejszego kursu,
– 1 tydzień płatnego urlopu po 6 miesiącach pracy i 2 tygodnie po 12 miesiącach pracy jako Au Pair,
– przynajmniej raz w miesiącu wolny cały weekend (od piątku wieczorem do poniedziałku rano),
– całodobowa opieka lokalnego biura Au Pair za granicą,
– ubezpieczenie.

Obowiązki Au Pair:

– opieka nad dziećmi przez około 30 godzin tygodniowo (pomoc we wstawaniu, jedzeniu, odrabianiu lekcji, odbieranie ze szkoły, zorganizowanie czasu wolnego),
– udział w drobnych pracach domowych, np. wspólne przygotowywanie posiłków,
– szanowanie i przestrzeganie zasad, zwyczajów, oraz tego czego rodzice nauczyli swoje pociechy; w żadnym przypadku nie uderzenia dziecka lub bycia agresywną wobec dzieci, nie zostawianie ich bez opieki,
– uzgadnianie z Rodzicami form wychowania dzieci, szczególnie karania i nagradzania),
– pełnienie raz lub dwa razy w tygodniu czynności Babysitting,

Dokumenty:

– aplikacja
referencje opieki nad dziećmi x 2
– opinia o kandydacie
– świadectwo zdrowia
– album fotograficzny
– list Au Pair do Rodziny Goszczącej
– kserokopia strony paszportu z danymi personalnymi (+ prosimy o dostarczenie paszportu do zeskanowania w biurze)
– kserokopia prawa jazdy (jeśli posiadasz) (+ prosimy o wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego oraz dostarczenie międzynarodowego prawa jazdy do zeskanowania w biurze)
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu (+prosimy o dostarczenie świadectwa lub dyplomu do zeskanowania w biurze)
– zaświadczenie o niekaralności
– 4 zdjęcia paszportowe