Norwegia

NorwayZ czym się kojarzy Norwegia ?

Wspaniałe fiordy ucinające się w poszarpaną linię brzegową, góry wznoszące się nad zacisznymi dolinami – to niewątpliwie charakterystyczny krajobraz Norwegii.

Twoim atutem przy zdobyciu pracy w Norwegii może być umiejętność prania wykładzin czy czyszczenia dywanów.

Ducha tego kraju współtworzy muzyka, literatura i sztuka, czego dowodem jest przyznawana w stolicy tego kraju – Oslo – Nagroda Nobla.

Oslo jest gwarnym miastem skupionym wokół portu i strzeżonym przez twierdzę z zamkiem. Architektura miasta łączy eklektyzm – tradycyjne budownictwo z drewna z budowlami klasycystycznymi i ultranowoczesnymi.
Mieszkańcy Norwegii, potomkowie walecznych Wikingów, w szczególności na północy Norwegii, są bardzo życzliwi i pomocni. Swoją postawą potrafią pozytywnie zaskoczyć w potrzebie. Jeśli już zdecydują się pomóc, robią to całkowicie bezinteresownie.

Kto może wyjechać?

Na program Au Pair do Norwegii możesz wyjechać jeśli:
– jesteś w wieku 18 – 29 lat i 10 miesięcy,
– posiadasz praktykę przy opiece nad dziećmi,
– ukończyłaś szkołę średnią,
– posługujesz się w dobrym stopniu językiem angielskim lub norweskim,
– jesteś zdrowa,
– dysponujesz czasem od 3 do 24 miesięcy,
– nie byłaś/-łeś karana/-y.

Co otrzymuje Au Pair?

– ciepłe przyjęcie jako nowego członka rodziny,
– własny, umeblowany pokój oraz wyżywienie podczas okresu pobytu,
– kieszonkowe w wysokości minimum 205 Euro miesięcznie (za 30 godzin zajmowania się dziećmi w tygodniu),
– przynajmniej dwa wolne dni w tygodniu,
– co najmniej dwa wolne wieczory tygodniowo,
– możliwość uczestniczenia w kursie języka norweskiego,
– pomoc w znalezieniu najodpowiedniejszego kursu,
– 1 tydzień płatnego urlopu po 6 miesiącach pracy i 2 tygodnie po 12 miesiącach pracy jako Au Pair,
– przynajmniej raz w miesiącu wolny cały weekend (od piątku wieczorem do poniedziałku rano),
– całodobowa opieka lokalnego biura Au Pair za granicą,
– ubezpieczenie.

Obowiązki Au Pair:

– opieka nad dziećmi przez około 30 godzin tygodniowo (pomoc we wstawaniu, jedzeniu, odrabianiu lekcji, odbieranie ze szkoły, zorganizowanie czasu wolnego),
– udział w drobnych pracach domowych, np. wspólne przygotowywanie posiłków, pranie wykładzin,
– szanowanie i przestrzeganie zasad, zwyczajów, oraz tego czego rodzice nauczyli swoje pociechy; w żadnym przypadku nie uderzenia dziecka lub bycia agresywną wobec dzieci, nie zostawianie ich bez opieki,
– uzgadnianie z Rodzicami form wychowania dzieci, szczególnie karania i nagradzania),
– pełnienie raz lub dwa razy w tygodniu czynności Babysitting,

Dokumenty:

– aplikacja
– referencje opieki nad dziećmi x 2
– opinia o kandydacie
– świadectwo zdrowia
– album fotograficzny
– list Au Pair do Rodziny Goszczącej
– kserokopia strony paszportu z danymi personalnymi (+ prosimy o dostarczenie paszportu do zeskanowania w biurze)
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu (+prosimy o dostarczenie świadectwa lub dyplomu do zeskanowania w biurze)
– kserokopia prawa jazdy (jeśli posiadasz) (+ prosimy o wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego oraz dostarczenie międzynarodowego prawa jazdy do zeskanowania w biurze)
– zaświadczenie o niekaralności
– 2 zdjęcia paszportowe