Luksemburg

Z czym się kojarzy Luksemburg ?

notebook

Niewielki pod względem obszaru Luksemburg jest jednym z najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych państw Europy.

Pomimo tak wysokiego poziomu rozwoju, życie toczy tu się spokojnie, a wręcz leniwie. Nikt się nigdzie nie spieszy. Luksemburczycy bardzo chętnie spędzają czas poza miastem, wybierając się na piesze, konne lub rowerowe wycieczki po malowniczych zakątkach, których na pagórkowatym terenie Ardenów nie brakuje.

Poza tym mieszkańcy tego kraju są niezwykle pogodni, beztroscy i towarzyscy. Uwielbiają festyny i inne imprezy plenerowe, m.in. odbywający się pod koniec sierpnia i trwający dwa tygodnie „Schueberfouer”.

Kto może wyjechać?

Na program Au Pair do Luksemburga możesz wyjechać jeśli:
– skończyłaś 18 lat,
– posiadasz praktykę przy opiece nad dziećmi,
– ukończyłaś szkołę średnią,
– posługujesz się językiem angielskim lub francuskim przynajmniej w średnim stopniu,
– jesteś zdrowa,

– dysponujesz czasem od 3 do 24 miesięcy,
– nie byłaś/-łeś karana/-y.

Co otrzymuje Au Pair?

– ciepłe przyjęcie jako nowego członka rodziny,
– własny, umeblowany pokój oraz wyżywienie podczas okresu pobytu,
– kieszonkowe w wysokości minimum 300 Euro miesięcznie (za 30 godzin zajmowania się dziećmi w tygodniu),
– przynajmniej dwa wolne dni w tygodniu,
– co najmniej dwa wolne wieczory tygodniowo,
– możliwość uczestniczenia w kursie języka angielskiego,
– pomoc w znalezieniu najodpowiedniejszego kursu,
– 1 tydzień płatnego urlopu po 6 miesiącach pracy i 2 tygodnie po 12 miesiącach pracy jako Au Pair,
– przynajmniej raz w miesiącu wolny cały weekend (od piątku wieczorem do poniedziałku rano),
– całodobowa opieka lokalnego biura Au Pair za granicą,
– ubezpieczenie.

Obowiązki Au Pair:

– opieka nad dziećmi przez około 30 godzin tygodniowo (pomoc we wstawaniu, jedzeniu, odrabianiu lekcji, odbieranie ze szkoły, zorganizowanie czasu wolnego),
– udział w drobnych pracach domowych, np. wspólne przygotowywanie posiłków,
– szanowanie i przestrzeganie zasad, zwyczajów, oraz tego czego rodzice nauczyli swoje pociechy; w żadnym przypadku nie uderzenia dziecka lub bycia agresywną wobec dzieci, nie zostawianie ich bez opieki,
– uzgadnianie z Rodzicami form wychowania dzieci, szczególnie karania i nagradzania),
– pełnienie raz lub dwa razy w tygodniu czynności Babysitting,

Dokumenty:

– aplikacja
– referencje opieki nad dziećmi x 2
– opinia o kandydacie
– świadectwo zdrowia
– album fotograficzny
– list Au Pair do Rodziny Goszczącej
– kserokopia strony paszportu z danymi personalnymi (+ prosimy o dostarczenie paszportu do zeskanowania w biurze)
– kserokopia prawa jazdy (jeśli posiadasz) (+ prosimy o wyrobienie międzynarodowego prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego oraz dostarczenie międzynarodowego prawa jazdy do zeskanowania w biurze)
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu (+prosimy o dostarczenie świadectwa lub dyplomu do zesk

anowania w biurze)
– zaświadczenie o niekaralności
– 2 zdjęcia paszportowe